Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Retten til sykepenger når man er utføretrygdet

Arbeidstaker som har arbeidsinntekt i tillegg til å motta uføretrygd, vil ha rett på sykepenger av arbeidsinntekten. Det gjelder også den som er 100 % uføretrygdet.

De generelle vilkårene for rett til sykepenger må være oppfylt. Man må blant annet ha en inntekt på minimum 0,5 G, og ha tjent opp ny rett til sykepenger fra arbeidsgiver, eller fra NAV hvis man er syk ut over arbeidsgiverperioden.

Sykepengene kan redusere utbetalingen av uføretrygden på samme måte som selve arbeidsinntekten gjør (når man tjener mer enn 0,4 G ut over forventet inntekt).

Arbeidsgiver betaler sykepenger i arbeidsgiverperioden på vanlig måte.
 

Beregningen av sykepengene
Sykepengene beregnes på grunnlag av den årlige arbeidsinntekten vedkommende har ved å ha utnyttet sin restarbeidsevne.