Tema

Sykt barn eller familiemedlem

Relaterte emner

Omsorgspenger til frilansere og selvstendig næringsdrivende

Frilansere eller selvstendig næringsdrivende som har omsorg for barn kan ha rett på omsorgspenger. Det er et krav at barnet er sykt og må ha tilsyn og pleie. Retten til omsorgspenger gjelder også når barnepasser er syk.

NAV yter omsorgspenger fra 11. fraværsdag. Har man barn med kronisk sykdom eller funksjonshemning over 12 år, vil man kunne ha rett på omsorgspenger fra første dag. Det må i tilfelle søkes NAV om å få utvidet antall dager med omsorgspenger.

For å ha rett på omsorgspenger må barnets eller barnepassers sykdom dokumenteres med erklæring fra lege. Det må også dokumenteres at man har vært fraværende på grunn av sykdommen i 10 dager før det kreves omsorgspenger fra NAV.