Tema

Sykt barn eller familiemedlem

Relaterte emner

Slik beregnes pleiepengene

Det ytes pleiepenger fra NAV etter de samme bestemmelsene som for sykepenger. Ytelsen gis med den prosent av sykepengegrunnlaget som gjelder ved egen sykdom, begrenset til 6 ganger grunnbeløpet.
 
Bestemmelsene om ventetid for selvstendig næringsdrivende, frilanser og yrkesaktive medlemmer som midlertidig er ute av inntektsgivende arbeid gjelder ikke ved pleiepenger.