Tema

Sykdom

Relaterte emner

Avkall på uføretrygd

For noen ektepar kan det gi en høyere samlet ytelse hvis den ene ektefellen gir avkall på retten til uføretrygd. Det kan være aktuelt når den ene ektefellen har redusert trygdetid eller gradert uføretrygd.

Ytelser til den andre ektefellen fastsettes da etter reglene for pensjonister som forsørger den andre ektefellen.