Tema

Sykdom

Relaterte emner

Gradert uføretrygd

For å få hel uføretrygd må trygdemottaker være 100 % ervervsmessig ufør.

Er arbeidsevnen bare delvis nedsatt, skal uføretrygden tilsvare graden av nedsatt ervervsevne. Er ervervsevnen for eksempel 60 % nedsatt, skal uføretrygden utgjøre 60 % av hel uføretrygd.

Ektefelletillegg og barnetillegg graderes ikke.