Tema

Sykdom

Relaterte emner

Særregler for uføretrygd ved yrkesskade

De gunstigere reglene som legges til grunn etter folketrygden når årsaken er yrkesskade er i hovedsak:

  • Ytelsen regnes ut etter full trygdetid, det vil si 40 år, uavhengig av faktisk medlemskap i trygden.
  • Vilkåret om minst 3 års forutgående trygdetid gjelder ikke.
  • Ytelsen kan beregnes etter en uføregrad helt ned til 30 prosent, mot vanlig nedre uføregrad på 50 prosent.
  • Ytelsen kan beregnes ut fra inntekten på skadetidspunktet hvis det gir større pensjon.
  • Tilleggspensjonen beregnes alltid etter 40 poengår, uansett hvor mange poengår en har.
  • Etterlatt ektefelle har rett til pensjon uansett ekteskapets varighet.
  • Barnepensjon kan ytes fram til barnet fyller 21 år, når det er under utdannelse. Barnepensjonen reduseres heller ikke som følge av manglende medlemskap eller trygdetid.
  • Det kan ytes grunnstønad og hjelpestønad selv om den yrkesskadede ikke lenger er medlem av folketrygden.