Jeg har fortrinnsrett til en stilling. Må jeg da søke på vanlig måte?

Når man har fortrinnsrett etter å ha blitt sagt opp på grunn av virksomhetens forhold, må man søke stilling på vanlig måte. Du bør opplyse i søknaden at du hevder fortrinnsrett til ny ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-2.