Tema

Ferie

Relaterte emner

Ferie

ph ferie
Ferieloven gir alle arbeidstakere rett til ferie i 4 uker + 1 dag hvert år. Arbeidstakere i virksomheter som er bundet av tariffavtaler har i kraft av slike avtaler ofte krav på en ekstra ferieuke per år. Også virksomheter som ikke er bundet av tariffavtaler velger ofte å følge slike bestemmelser om 5 uker ferie.
En arbeidstaker som starter i ny jobb på slutten av ferieåret kan ha rett på redusert ferie dette året.
 
Tidspunktet for uttak av ferie skal baseres på enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Blir de ikke enige, kan arbeidsgiver med noen unntak bestemme ferietidspunktet.
 
Når arbeidstaker har ferie skal det i utgangspunktet ikke betales ordinær lønn. I stedet skal arbeidstaker motta feriepenger. De beregnes ut fra den inntekten arbeidstaker hadde året før.