Tema

Tidspunkt for ferie

Relaterte emner

Varsel fra arbeidstaker over 60 år

Arbeidstaker bestemmer selv når den ekstra ferieuken fra fylte 60 år skal tas ut, men skal gi arbeidsgiver varsel minst 2 uker før.

Det kreves ikke skriftlig varsel, også et muntlig varsel må kunne godtas.

Varsler arbeidstaker sin ferie med kortere frist enn de 2 ukene, vil det kunne føre til at arbeidsgiver kan utsette ferien med inntil 2 uker fra han mottok varselet.