Tema

Ferie

Relaterte emner

Restferien

Arbeidstaker kan kreve at resten av den lovbestemte ferien, 7 virkedager, gis samlet innenfor ferieåret. Her er det snakk om de feriedagene som ikke omfattes av hovedferien på 3 uker.

Det er opp til arbeidstaker selv å kreve samlet restferie, arbeidsgiver er ikke forpliktet til å ta initiativ til det.

Annet kan være avtalt i tariffavtale eller direkte med arbeidstaker.

Bestemmelsen er ikke til hinder for at arbeidstaker tar hele ferien sammenhengende i løpet av hovedferieperioden.