Tema

Ferie

Relaterte emner

Restferien

Arbeidstaker kan kreve at restferien på 7 virkedager, det vil si perioden som ikke omfattes av hovedferien, gis samlet innenfor ferieåret.

Arbeidstaker må kreve at restferien skal gis samlet. Arbeidsgiver er ikke på eget initiativ forpliktet til å sørge for at restferien gis samlet.

Annet kan være avtalt i tariffavtale eller med den enkelte arbeidstaker.

Merk! Bestemmelsen er ikke til hinder for at arbeidstaker tar hele ferien på 25 virkedager sammenhengende i løpet av hovedferieperioden.