Tema

Ferie

Relaterte emner

En uke ekstra ferie fra 60 år

Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret skal gis 1 uke (6 virkedager) ekstra ferie.
Retten til slik ekstra ferie etter ferieloven inntrer allerede 1. januar det året arbeidstaker fyller 60 år.

Når skal ferien tas ut?
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker tar ut ekstraferien, men det er arbeidstaker selv som bestemmer når ekstraferien skal tas. Arbeidsgiver skal varsles minst 2 uker før uttaket.

Ekstraferie som enkeltdager
Arbeidstaker kan dele ekstraferien opp i enkeltdager, om han ønsker det. Deles ekstraferien, kan arbeidstaker bare kreve å få fri så mange arbeidsdager han eller hun normalt har i løpet av en uke. Med 5-dagersuke har arbeidstaker krav på 5 ekstra fridager hvis ferieuken deles opp. Jobber han 3 dager i en normal arbeidsuke, har han 3 enkeltdager til fordeling.

Uregelmessig arbeidstid
Når arbeidstaker jobber uregelmessig, kan bestemmelsen by på problemer. Såfremt variasjonene er ubetydelige, er tanken fra lovgivers side at det skal ses bort fra dem. I andre tilfeller bør en gjennomsnittsberegning være det naturlige. Ved slik gjennomsnittsberegning bør perioden det beregnes etter være så lang at den avspeiler noenlunde hvor mye arbeidstaker pleier å jobbe per uke. Blir resultatet etter gjennomsnittsberegningen at arbeidstakeren jobber mer eller mindre enn hele dager per uke, må man kunne benytte vanlige avrundingsregler.