Tema

Ferie

Relaterte emner

Hva er en virkedag etter ferieloven?

Som virkedag regnes alle dager som ikke er
  • søndag
  • andre helligdager etter helligdagsfredloven § 2
  • 1. mai og 17. mai
Lørdag er virkedag
En uke ferie tilsvarer 6 virkedager. Det er fordi lørdag er virkedag etter ferieloven.

1. mai og 17. mai
De offentlige høytidsdagene 1. mai og 17. mai er ikke virkedager, og skal ikke regnes med i antall brukte feriedager. Det gjelder selv om dagene inngår som arbeidsdager i skift- eller turnusordninger.

Søndag og andre lovbestemte helligdager 
Helligdager er ikke virkedager og regnes ikke med i antall brukte feriedager. Det gjelder selv om dagene inngår som arbeidsdager i skift- eller turnusordninger. 
Hvilke dager som er helligdag står i helligdagsfredloven § 2. 
Tar arbeidstaker ferie i påskeuken, skal altså ikke skjærtorsdag og langfredag regnes som feriedager. Arbeidstaker bruker bare 4 virkedager ferie, inkludert lørdag.

Lørdag – når ferien deles opp
Deles ferien i enkeltdager, kan ikke arbeidsgiver legge ferien til lørdager i større grad enn det arbeidsordningen tilsier.

Arbeidstaker over 60 år, som bestemmer selv når den ekstra ferieuken skal tas, kan ikke unngå lørdagene konsekvent. Ferieloven sier at arbeidstaker bare kan kreve å få fri så mange arbeidsdager som vedkommende normalt har i en arbeidsuke. Det vil si at en arbeidstaker med 5 arbeidsdager per uke bare har rett til 5 arbeidsdager som ekstraferie. En arbeidstaker som jobber 3 dagers uke, vil ha rett til 3 dager ekstraferie. Prinsippet bør også gjelde for arbeidstakere som ikke har full arbeidsuke.