Tema

Ferie

Relaterte emner

Feriepenger

Feriepenger får du i stedet for lønn når du avvikler ferie. Størrelsen på feriepengene avhenger av hvor mye inntekt som ble opptjent året før.

Etter hovedregelen i ferieloven skal feriepengene betales ut siste vanlige lønningsdag før ferien. Er siste vanlig lønningsdag nærmere enn 1 uke før ferien, kan feriepengene likevel kreves utbetalt senest 1 uke før ferien.

Retten til ferie er uavhengig av retten til feriepenger. Arbeidstaker har krav på like mange feriedager selv om han ikke har tjent opp rett til feriepenger.

Verdt å vite

  • Den alminnelige satsen for feriepenger er 10,2 %.
  • Feriepenger skal som hovedregel betales ut når ferien faktisk avvikles. Det kan likevel avtales at feriepengene betales ut samlet, for eksempel i juni måned.
  • Under langvarig sykdom opptjenes feriepenger fra NAV i 48 dager.