Tema

Ferie

Relaterte emner

Feriepenger

Feriepengene utgjør en viss prosent av inntekten du hadde året før, og skal erstatte lønn når du har ferie.

Etter hovedregelen i ferieloven skal feriepengene betales ut siste vanlige lønningsdag før ferien. Er siste vanlige lønningsdag nærmere enn 1 uke før ferien, kan feriepengene likevel kreves utbetalt senest 1 uke før ferien. Utbetalingsmåten kan fravikes ved tariffavtale.

Retten til ferie er uavhengig av retten til feriepenger. Arbeidstaker har krav på like mange feriedager selv om han ikke har tjent opp rett til feriepenger.

Verdt å vite

  • Den alminnelige satsen for feriepenger er 10,2 %.
  • Feriepenger skal som hovedregel betales ut når ferien faktisk avvikles. Det kan likevel avtales at feriepengene betales ut samlet, for eksempel i juni måned.
  • Under langvarig sykdom opptjenes feriepenger fra NAV i 48 dager.