Tema

Ferieavvikling

Relaterte emner

Utbetaling av feriepenger

Når ferien utsettes, vil arbeidstaker ha rett til å få penger fra NAV utbetalt i permisjonstiden og feriepenger når utsatt ferie tas.

Velger arbeidstaker å avvikle ferien i permisjonstiden, vil hun eller han ha rett til å få utbetalt feriepengene når ferien avvikles.