Tema

Permisjon

Relaterte emner

Permisjon

ph permisjon 
Permisjon er en rett for arbeidstaker til å være borte fra arbeidet sitt i et begrenset tidsrom.
 
Arbeidstaker er fortsatt ansatt, og har rett og plikt til å komme tilbake til stillingen sin når permisjonen opphører.

Noen permisjoner blir avtalt direkte mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, andre følger av tariffavtaler.
En del permisjoner er lovfestede. Det gjelder i første rekke foreldrepermisjon og andre permisjoner i forbindelse med svangerskap og fødsel/adopsjon, fri ved barns eller barnepassers sykdom og fri ved pleie av nære pårørende. En annen lovfestet permisjon er utdanningspermisjon.

Arbeidsmiljøloven inneholder, med ett unntak, ikke bestemmelser som gir arbeidstaker rett til økonomisk kompensasjon i forbindelse med permisjonen.

Ved en del permisjoner kan man ha krav på kompensasjon etter folketrygdlovens bestemmelser. For eksempel gjelder det når arbeidstaker må ta fri for å være hjemme hos syke barn, og i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon.