Tema

Permisjon

Relaterte emner

Permisjon under svangerskapet

Svangerskapspermisjon er en rett den gravide arbeidstaker har under svangerskapet. Det gir mor mulighet til å ta fri 12 uker i løpet av svangerskapet. Det vanligste er at mor går ut i svangerskapspermisjon 3 uker før termindato, for da starter foreldrepengeperioden. 

Jobber mor i et risikofylt arbeidsmiljø og det ikke er mulig å omplassere henne, har hun krav på svangerskapspenger fra det tidspunktet hun er pålagt å slutte i arbeid og frem til tre uker før fødsel. Da overtar foreldrepengene som ytelse.

I tillegg til svangerskapspermisjon har mor også rett på fri fra arbeid med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll, når slike undersøkelser må foregå i arbeidstiden.