Tema

Permisjon ved fødsel og adopsjon

Relaterte emner

Foreldrepenger ved dødsfall

Hvis barnet dør i stønadsperioden, ytes det foreldrepenger i inntil 6 uker (30 dager) av den gjenværende stønadsperioden. Det gjelder uansett hvilken dekningsgrad foreldrene har valgt.

Ytelsen skal hindre et brått avbrudd i en planlagt løpende permisjon med foreldrepenger. 

Foreldrene har rett til å dele stønadsperioden for foreldrepenger, hvis de ønsker det. De står fritt til å benytte hele perioden, eller å gjenoppta arbeidet på et tidligere tidspunkt, forutsatt at også arbeidsgiver åpner for det. 

Dør mor i stønadsperioden etter fødselen eller omsorgsovertakelsen ved adopsjon, har far rett til foreldrepenger for resten av stønadsperioden.

Far har rett til stønad uavhengig av om mor hadde slike rettigheter.