Tema

Permisjon ved fødsel og adopsjon

Relaterte emner

Rett til fri med lønn ved svangerskapskontroll

Arbeidstaker som er gravid har rett til fri med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll, når slike undersøkelser ikke med rimelighet kan gjennomføres utenfor arbeidstid.

Hvor mange slike kontroller det er behov for i løpet av et svangerskap varierer. Loven setter ingen grense for antall svangerskapskontroller som gir rett til fri med lønn.