Tema

Permisjon

Relaterte emner

Delvis permisjon / graderte foreldrepenger

Foreldrepengeperioden kan forlenges dersom foreldrene tar ut delvis permisjon. Dette kan løses ved å ta ut kortere daglig arbeidstid eler færre arbeidsdager per uke.

Retten til delvis permisjon henger tett sammen med retten til gradert uttak av foreldrepenger. For å ha rett på gradert uttak av foreldrepenger må man ha opptjent rett til foreldrepenger og det må foreligge en skriftlig avtale om delvis permisjon med arbeidsgiver.