Tema

Permisjon

Relaterte emner

Delvis permisjon / graderte foreldrepenger

Perioden med foreldrepenger kan forlenges ved at foreldrene tar delvis permisjon. Det kan løses ved å ta ut kortere daglig arbeidstid eller færre arbeidsdager per uke.

Retten til delvis permisjon henger tett sammen med retten til gradert uttak av foreldrepenger. For å ha rett på gradert uttak av foreldrepenger må man ha tjent opp rett til foreldrepenger og ha inngått skriftlig avtale med arbeidsgiver om delvis permisjon. 

Arbeidstakers ønske om delvis permisjon skal gjennomføres med mindre det fører til vesentlig ulempe for virksomheten.