Tema

Permisjon ved fødsel og adopsjon

Relaterte emner

Flerbarnsfødsel / adopsjon av flere barn samtidig

Ved flerbarnsfødsler og når flere barn blir adoptert samtidig, forlenges stønadsperioden. 

Barn født eller adoptert samtidig før 1.7.2018

  100% dekningsgrad 80% dekningsgrad
2 barn eller flere 5 uker (25 dager) ekstra per barn 7 uker (35 dager) ekstra per barn
Barn født eller adoptert samtidig etter 1.7.2018
  100 % dekningsgrad 80 % dekningsgrad
2 barn  17 uker (85 dager) 21 uker (105 dager)
3 barn eller flere 46 uker (230 dager) 56 uker (280 dager)

Utvidet rett til å ta ut foreldrepenger samtidig
Far kan ta ut foreldrepenger samtidig med mor også i de første 6 ukene etter fødselen eller omsorgsovertakelsen.

Foreldrene må velge om far skal ta ut ekstraukene eller fedrekvote samtidig med mor. Det samtidige uttaket kan deles opp i flere perioder.

Ekstraukene kan tas ut uten hensyn til den generelle regelen om at samtidig uttak av foreldrepenger ikke kan overstige 100 % av valgt sats.

Når er det snakk om en «samtidig» adopsjon?
Utgangspunktet ved flerbarnsadopsjon er at barna kommer samlet til Norge. Man må likevel akseptere at barnas ankomst til Norge kan variere. Hensikten er at adopsjon av flere barn på en gang skal utløse rett til utvidet stønadsperiode.