Tema

Permisjon ved fødsel og adopsjon

Relaterte emner

Antall uker med foreldrepenger

Den totale stønadsperioden for fødsel er på 49 uker (100% dekning) eller 59 uker (80% dekning).
Den totale stønadsperioden for adopsjon er på 46 uker (100% dekning) eller 56 uker (80% dekning).

Tvillinger eller flere
Ved flerbarnsfødsel og adopsjon av flere barn samtidig utvides stønadsperioden.

Født for tidlig 1. juli 2019 eller senere
Blir barnet født før uke 33 i svangerskapet, forlenges stønadsperioden. Forlengelsen tilsvarer perioden fra og med fødselsdato og til og med dagen før termin, og legges til fellesperioden.

Retten til permisjon
Mor og far har rett på 12 måneder permisjon til sammen. Foreldrene har uansett rett til permisjon når det ytes foreldrepenger fra folketrygden. Fars omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel kommer i tillegg. 

I beregningen av den totale foreldrepermisjonen går også den tiden mor tar ut permisjon under svangerskapet. Mor har rett til å ta ut inntil 12 uker permisjon under svangerskapet.

Dekningsgraden, 100 eller 80 prosent, velges en gang for alle når stønadsperioden starter. Valget er avgjørende også for foreldrepengene til far.

Mødrekvote, fedrekvote og fellesperiode
Har begge foreldre opparbeidet rett til foreldrepenger, vil stønadsperioden deles inn i 3, mødrekvote, fedrekvote og fellesperioden. Fellesperioden er den delen av foreldrepermisjonen som ikke er øremerket mor eller far. Den kan foreldreparet til en viss grad fordele seg imellom. Skal far ta ut hele eller deler av fellesperioden, er det en aktivitetsplikt for mor.
Når far ikke har krav på foreldrepenger eller mor er alene om omsorgen for barnet, betales foreldrepengene for hele stønadsperioden ut til mor.

Fordeling ved fødsel

Valg av 100% dekningsgrad Valg av 80% dekningsgrad
Mor 3 uker før og 15* uker etter fødsel Mor 3 uker før og 19** uker etter fødsel
Far 15* uker etter fødsel Far 19** uker etter fødsel
Felles-periode 16* uker kan fordeles mellom foreldrene Felles-periode 18** uker kan fordeles mellom foreldrene

Fordeling ved adopsjon

Valg av 100% dekningsgrad Valg av 80% dekningsgrad
Mor 15* uker Mor 19** uker
Far 15* uker Far 19** uker
Fellesperiode 16* uker Fellesperiode 18** uker

* Er barnet født før 1. juli 2018 er mødrekvoten og fedrekvoten 10 uker hver og fellesperioden 26 uker.
** Starter permisjonen din før 1. januar 2019 er mødrekvoten og fedrekvoten 15 uker og fellesperioden 26 uker.