Tema

Forside

Forside

Compendia24.no – Din veileder i arbeidslivet

Compendia24.no er en gratis tjeneste, som gir kvalitetsikret informasjon om regler i arbeidslivet.

Temaer som behandles er ansettelse, ferie, lønn, sykdom, permisjon og oppsigelse. Husk å sjekke om din bedrifts personalhåndbok kan gi bedre vilkår enn det loven sier. Compendia leverer en utvidet løsning til bedrifter. Her vil du få tilgang til skjemaer, spørretjeneste, lover og mange flere temaer (yrkesskade, HMS, pensjon, permitteringer, virksomhetsoverdragelse m.m.) Ta kontakt for mer informasjon

Ferie

Kan arbeidsgiver endre ferie som allerede er innvilget?

Normalt ikke. Har arbeidstaker allerede fått innvilget ferien, skal det mye til for at arbeidsgiver skal kunne endre tidspunktet. Ferieloven åpner likevel for at arbeidsgiver kan endre ferien i spesielle situasjoner.