Tema

Forside

Forside

Compendia24.no – Din veileder i arbeidslivet

Compendia24.no er en gratis tjeneste, som gir kvalitetsikret informasjon om regler i arbeidslivet.

Temaer som behandles er ansettelse, ferie, lønn, sykdom, permisjon og oppsigelse. Husk å sjekke om din bedrifts personalhåndbok kan gi bedre vilkår enn det loven sier.

Compendia leverer en utvidet løsning til bedrifter. Her vil du få tilgang til skjemaer, spørretjeneste, lover og mange flere temaer (yrkesskade, HMS, pensjon, permitteringer, virksomhetsoverdragelse m.m.)

Ta kontakt for mer informasjon

Permisjon

19 uker fedrekvote ved 80 % foreldrepenger

Fedrekvoten og mødrekvoten er utvidet til 19 uker for foreldre som velger 80 % dekningsgrad. Endringen gjelder for foreldre som startet stønadsperioden 1. januar 2019 eller senere.

Sykdom

Ny IA-avtale fra 1. januar 2019

Begrepet IA-virksomhet er borte. Nå må tidligere IA-virksomheter ta stilling til om de vil beholde ordningen med utvidet rett til egenmelding.