Tema

Forside

Forside

Compendia24.no – din veileder i arbeidslivet

Compendia24.no er et gratis oppslagsverk som gir deg tilgang til kvalitetssikret informasjon om reglene som gjelder i arbeidslivet.

Her finner du temaer som ansettelse, ferie, lønn, sykdom, permisjon og oppsigelse. Husk å sjekke om din virksomhet har bedre vilkår enn det loven sier. Dette finner du normalt i personalhåndboken.

Compendia er en ledende leverandør av tjenester innen personal og ledelse.
Mer om Compendias leveranser

 
Ferie

Deltidsansatte skal også ha ferie!

Deltidsansatte har rett på full ferie og hovedregelen er at all feriefritid skal avvikles. Er du usikker på hvordan fereidager beregnes for deltidsansatte? Vi forklarer hvordan.

Arbeidsavtale

Rett til stilling som tilsvarer faktisk arbeidstid

En deltidsansatt som har jobbet mer enn avtalt arbeidstid jevnlig de siste 12 månedene har rett til en stillingsbrøk som tilsvarer faktisk arbeidstid i perioden. Men ikke hvis arbeidsgiver kan dokumentere at det ikke lenger er behov for merarbeidet.

Sykdom

Hvor mange ganger kan jeg bruke egenmelding i løpet av ett år?

Det kommer an på hvilken løsning som er valgt der du jobber. Arbeidsgiver er nå pålagt å drøfte med de tillitsvalgte om det skal gis utvidet rett til å bruke egenmelding. Det betyr nok at det framover blir større variasjon i egenmeldingsordningene i ulike virksomheter.