Tema

Arbeidsavtale

Relaterte emner

Arbeidsinnleie

Arbeidsmiljøven skiller  mellom innleie fra bemanningsforetak, typisk et vikarbyrå, og innleie fra produksjonsbedrifter.

  
Innleie av arbeidstakere fra virksomheter som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak), kan blant annet skje ved behov for vikar eller til praksisarbeid. Innleie fra bemanningsforetak kan på nærmere bestemte vilkår også skje etter avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte.

Det er bare lov å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak som er godkjent
 
Arbeidstaker kan også leies inn fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie (produksjonsbedrift). Det kreves blant annet at den innleide arbeidstakeren må være fast ansatt i bedriften som leier ut arbeidskraft. 
 

Verdt å vite

EUs vikarbyrådirektiv er gjennomført i norsk rett. Det er bakgrunnen for lovregler om:

Disse reglene kommer til anvendelse ved innleie fra bemanningsforetak.