Tema

Arbeidsreglement

Relaterte emner

Regler for å fastsette arbeidsreglement

Arbeidsreglement kan fastsettes ved skriftlig avtale, eller ved godkjenning av Arbeidstilsynet
 
Skriftlig avtale
I virksomheter som er bundet av tariffavtale har arbeidsgiver mulighet til å fastsette arbeidsreglement ved skriftlig avtale med arbeidstakernes tillitsvalgte.
Når slik avtale er inngått er avtalen bindende for begge parter.
Er avtalen bindende for et flertall av arbeidstakerne, kan arbeidsgiver gjøre reglementet gjeldende for alle arbeidstakere i virksomheten som arbeider innenfor de arbeidsområdene avtalen gjelder for. Arbeidsgiver behøver imidlertid ikke å gjøre reglementet gjeldende for de som ikke er tariffbundet. 

Når virksomheten er forpliktet til å ha et arbeidsreglement, men arbeidsgiver ikke ønsker å gjøre reglementet gjeldende for de som ikke er tariffbundet, må reglement fastsettes ved godkjenning av Arbeidstilsynet. Det sammen gjelder når arbeidsgiver ikke ønsker å fastsette reglement gjennom en skriftlig avtale med de tillitsvalgte.

Arbeidsreglement fastsatt ved godkjenning av Arbeidstilsynet
Er virksomheten forpliktet til å ha et arbeidsreglement, men ikke er tariffbundet eller ikke har inngått avtale, må et arbeidsreglement godkjennes av Arbeidstilsynet for å bli gyldig.
Utkast til reglement skal i slike tilfeller utarbeides av arbeidsgiveren, som deretter skal forhandle med representanter for arbeidstakerne om reglementets bestemmelser. Er virksomheten bundet av tariffavtale, skal arbeidsgiver forhandle med tillitsvalgte. I andre tilfeller skal arbeidstakerne velge fem representanter som arbeidsgiver skal forhandle med.

Setter arbeidstakerne frem et alternativt forslag til reglement, skal det legges ved når arbeidsgiver sender utkast til reglement til Arbeidstilsynet. 

Hvis arbeidstakerne unnlater å forhandle om reglement, skal arbeidsgiver opplyse om det når utkastet sendes til godkjenning. Det bør i tillegg gå frem hva som er årsaken til at arbeidstakerne ikke vil forhandle om nytt reglement.

Publisering av arbeidsreglement
Arbeidsgiver plikter å gjøre arbeidsreglementet kjent for den enkelte arbeidstaker, for eksempel ved å sende det på e-post eller legge det ut på virksomhetens intranett. Har virksomheten en personalhåndbok eller lignende, kan det være et egnet sted å formidle reglementet.