Tema

Arbeidsreglement

Relaterte emner

Når kreves eget arbeidsreglement?

I industrivirksomheter som sysselsetter flere enn 10 arbeidstakere, skal det være et arbeidsreglement på plass for de arbeidstakerne som ikke har en ledende eller kontrollerende stilling. Som industriell virksomhet regnes også håndverksbedrifter, men ikke transportbedrifter og lignende.

Det kan ellers utarbeides egne arbeidsreglement ved filialer og avdelingskontor slik at arbeidstakerne kan være med og bestemme innholdet. Men det er fullt mulig å ha et felles reglement for hele foretaket.

Det skal også utarbeides arbeidsreglement ved handels- og kontorvirksomheter som sysselsetter flere enn 10 arbeidstakere som ikke har en ledende eller kontrollerende stilling.

Som handels- og kontorvirksomhet omfattes banker, forsikringsselskaper og lignende, i tillegg til tradisjonell varehandel og utsalgssteder som bokhandler, møbelhandler og apotek. Også for kontorbedrifter av ethvert slag skal det utarbeides arbeidsreglement.

Departementet kan bestemme at det skal utarbeides arbeidsreglement i andre virksomheter og for andre arbeidstakere enn det som er nevnt foran. Det er gjort i Forskrift om arbeidsreglement i hotellbransjen.