Tema

Arbeidsreglement

Relaterte emner

Arbeidsreglementets gyldighet

Er arbeidsreglementet kommet i stand gjennom forhandlinger, skal utkast til reglement sendes til Arbeidstilsynet som skal kontrollere at reglementet ikke har bestemmelser som er i strid med loven eller er urimelige overfor arbeidstakerne.
 
Arbeidstilsynet skal også påse at utkastet ikke er blitt til på en måte som er i strid med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Hvis arbeidsreglementet ikke oppfyller disse betingelsene, er det ikke gyldig, og Arbeidstilsynet skal nekte å godkjenne det.

Strir reglementet mot loven, skal partene gjøres oppmerksomme på det. Arbeidstilsynet skal deretter påse at bestemmelsene blir rettet.

 
Det er ikke påbudt å sende inn skriftlig avtalte arbeidsreglement (arbeidsmiljøloven § 14-17 (1)) for godkjennelse til Arbeidstilsynet, men Arbeidstilsynet kan gripe inn mot lovstridige arbeidsreglementer hvis de blir oppmerksomme på slike ved inspeksjoner eller henvendelser fra arbeidstakerne eller andre.