Tema

Arbeidsreglement

Relaterte emner

Frist for å sende inn arbeidsreglement

Arbeidsgiver skal ta initiativ til å få fastsatt arbeidsreglement ved avtale eller sørge for å utarbeide utkast til reglement så snart som mulig.
 
Der det kreves godkjenning fra Arbeidstilsynet, skal utkastet sendes til godkjenning senest 3 måneder etter at virksomheten er satt i gang. Utkast til arbeidsreglement må ellers være brakt i stand etter de bestemmelsene som gjelder for slike utkast.

For arbeidsreglement som er fastsatt ved avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte er det ikke påbudt å sende reglementet til Arbeidstilsynet for godkjenning.