Tema

Lønn

Relaterte emner

Lønn

ph_lønn 
Arbeidsmiljøloven regulerer ikke størrelsen på arbeidstakers lønn. Det er i utgangspunktet et forhandlingsspørsmål. Partene kan avtale hvordan og når lønnen skal betales ut.

Bestemmelser om lønn er ofte forhandlet fram i en tariffavtale. I en rekke bransjer er det bestemt i forskrift hvilken lønn arbeidstaker minst skal ha.

Arbeidsgiver må også sørge for at kvinner og menn i samme virksomhet får lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi.

Hvordan lønnen beregnes avhenger normalt av det lønnssystemet arbeidsgiver baserer lønnen på.
Når arbeidstaker og arbeidsgiver er enige om lønnsvilkårene, skal det tas inn i arbeidsavtalen.
 
Arbeidsgiver har med noen unntak ikke lov til å trekke arbeidstaker i lønn.