Tema

Lønn

Relaterte emner

Lønn

ph_lønn 
Arbeidsgiver må ta hensyn til flere forhold når lønnen skal fastsettes.

Partene kan avtale hvordan og når lønnen skal betales ut.

Hvordan lønnen beregnes avhenger normalt av det lønnssystemet arbeidsgiver baserer lønnen på.

Når arbeidstaker og arbeidsgiver er enige om lønnsvilkårene, skal det tas inn i arbeidsavtalen.
 
Arbeidsgiver har med noen unntak ikke lov til å trekke arbeidstaker i lønn.