Tema

Lønn

Relaterte emner

Lønnsgarantiordningen

Lønnsgarantiordningen skal sikre at arbeidstaker får utbetalt lønn, feriepenger og annet arbeidsvederlag som arbeidstaker har til gode hos arbeidsgiver, hvis arbeidsgiver ikke er i stand til å betale. Det kan skyldes konkurs, offentlig skifte av insolvent dødsbo, at selskapet tvangsavvikles, eller at forsikringsselskap eller bank settes under offentlig administrasjon.

Arbeidstaker skal sende søknaden til bostyrer.