Tema

Lønn

Relaterte emner

Lønnsgarantiordningen

Lønnsgarantiordningen skal sikre at arbeidstaker får utbetalt lønn, feriepenger og annet arbeidsvederlag som arbeidstaker har til gode hos arbeidsgiver, hvis arbeidsgiver ikke er i stand til å betale. Det kan skyldes konkurs, offentlig skifte av insolvent dødsbo, at selskapet tvangsavvikles, eller at forsikringsselskap eller bank settes under offentlig administrasjon.

Ordningen gjelder for arbeidsforhold der arbeidsgiver skal betale arbeidsgiveravgift til folketrygden.

Arbeidstaker skal sende søknaden til bostyrer.