Tema

Trekk i lønn og feriepenger

Relaterte emner

Begrensninger i trekkbeløpet

Trekk i lønn etter arbeidsmiljøloven § 14-15 (3) bokstav c, d og e skal begrenses til den delen av kravet som overstiger det arbeidstaker med rimelighet trenger til underhold for seg og sin husstand.
 
Det kreves ikke at arbeidsgiver gjennomfører noen fullstendig analyse av arbeidstakers økonomiske situasjon, men det må brukes et fornuftig skjønn.

Den praktiske konsekvensen er at det trekkpliktige beløpet fordeles over flere lønnsavregninger i stedet for at alt trekkes i samme lønnsutbetaling.