Tema

Trekk i lønn og feriepenger

Relaterte emner

Trekk i lønn etter pålegg fra offentlig myndighet

Arbeidsgiver kan trekke arbeidstaker i lønn til fordel for tredjemann i noen tilfeller.

Skattetrekk pålagt av skatteetaten og bidragstrekk etter pålegg fra innkrevingssentralen er eksempler på det. Andre eksempler er bøter og misligholdte lån. Her er det namsmyndigheten eller Statens innkrevingssentral som pålegger arbeidsgiver å trekke beløpet direkte i arbeidstakers lønn.

Bøter
Statens innkrevingssentral har myndighet til å kreve inn bøter for det offentlige, erstatninger og andre pengekrav tilkjent en fornærmet eller annen skadelidt i en offentlig straffesak.
Det betyr at innkrevingssentralen kan pålegge arbeidsgiver å trekke beløpet fra arbeidstakers lønn og andre ytelser uten at arbeidstaker kan protestere. Reglene står i dekningsloven.

Krav fra private kreditorer
Trekk etter ordre fra namsmyndigheten skjer etter at en privat eller offentlig kreditor har gått veien om namsmyndighetene og fått utlegg for kravet sitt.