Tema

Trekk i lønn og feriepenger

Relaterte emner

Trekk i lønn etter pålegg fra offentlig myndighet

 
Arbeidsgiver kan trekke arbeidstaker i lønn til fordel for tredjemann i noen tilfeller.

Skattetrekk pålagt av skatteetaten og bidragstrekk etter pålegg fra innkrevingssentralen er eksempler på det. Andre eksempler er bøter og misligholdte lån. Her er det namsmannen eller Statens innkrevingssentral som pålegger arbeidsgiver å trekke beløpet direkte i arbeidstakers lønn.

Statens innkrevingssentral har myndighet til å kreve inn bøter for det offentlige, erstatninger og andre pengekrav tilkjent en fornærmet eller annen skadelidt i en offentlig straffesak.
Slike bøter og krav kan innkrevingssentralen kreve inn ved trekk i lønn eller liknende ytelser. Reglene står i dekningsloven.

I praksis betyr det at innkrevingssentralen kan pålegge arbeidsgiver å trekke beløpet uten at arbeidstaker kan protestere.

Trekk etter ordre fra namsmannen skjer etter at en privat eller offentlig kreditor har gått veien om namsmyndighetene og fått utlegg for kravet sitt.