Tema

Lønn

Relaterte emner

Trekk i lønn og feriepenger

 
Trekk i lønn og feriepenger er ikke tillatt, unntatt i de tilfellene som er nevnt i arbeidsmiljøloven § 14-15 (3) bokstav a til f.

Her er det gjort unntak for lønnstrekk som har hjemmel i lov, som er avtalt skriftlig på forhånd, fagforeningskontingent og lignende som er bestemt i tariffavtale, for arbeidstakers egenandel til pensjons- eller sykekasser, erstatning for visse skader og tap arbeidstaker har påført virksomheten, og når det i forbindelse med utbetalingen ikke har vært mulig å ta hensyn til fravær, på grunn av arbeidsstengning eller arbeidsnedleggelse.

 
Hva om lønnen som betales ut er beregnet feil? Det må vurderes konkret om for mye utbetalt lønn skal betales tilbake eller om for lite utbetalt lønn skal etterbetales. I tillegg må arbeidsgiver sørge for skriftlig forhåndsavtale hvis tilbakebetalingen skal gjennomføres ved trekk i lønn.
 

Verdt å vite

  • Feil ved utbetaling av lønn gir ikke automatisk rett til lønnstrekk.
  • Når lønnstrekk er avtalt på forhånd, må en vurdere konkret om avtalen tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven § 14-15, før trekket gjennomføres.