Tema

Lønn

Relaterte emner

Krav om skriftlig lønnsslipp

Ved utbetaling eller straks etterpå skal arbeidstaker motta en skriftlig oppgave over beregningsmåten for den lønnen han har fått. Det samme gjelder beregningsgrunnlaget for feriepenger, og for trekk som er foretatt.

Arbeidsgiver har altså plikt til å gi arbeidstaker en slik lønnsoppgave. Forsømmer arbeidsgiver plikten, må arbeidstaker selv kreve å få lønnsoppgaven.

Plikten til å gi avregningsoppgave antas å ikke gjelde forskuddsbetaling i forbindelse med akkordarbeid.