Tema

Lønnens størrelse

Relaterte emner

Har man krav på lønn under permisjon?

Arbeidsmiljøloven gir arbeidstaker rett på flere ulike permisjoner. Retten til ytelser følger normalt av reglene i folketrygdloven.

Rett til lønn eller andre ytelser i permisjonstiden sier arbeidsmiljøloven normalt ikke noe om.
Et unntak finnes likevel. Ved svangerskapskontroll vil den gravide etter arbeidsmiljøloven § 12-1 ha rett på lønn.

 
En del permisjoner er avtalt i tariffavtale eller mellom den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver. Hvorvidt man har rett på lønn for den samme permisjonen, følger da normalt av avtalen.

Krav på lønn under permisjon er nærmere behandlet i permisjonskapitlet.