Tema

Lønn

Relaterte emner

Bonus og annen godtgjørelse

Mange bedrifter har bonusordninger for sine ansatte. Hvordan bonusen beregnes og utbetales varierer.
 
Rettigheten til bonusutbetaling vil gå frem av avtalen om bonusordningen.
 
Mange virksomheter tilbyr sine ansatte annen godtgjørelse, som mobiltelefon, bærbar PC, firmabil, eller kjøregodtgjørelse.
 
Hva den enkelte arbeidstaker eventuelt har krav på i hvert tilfelle, vil normalt framgå av tariffavtaler, arbeidsavtalen, reglementer eller lignende.
Statens satser for reise og diett
For å forenkle arbeidet med å administrere satsene, velger mange virksomheter å følge statens satser for reisegodtgjørelse, diett og overnatting.