Tema

Lønnsutbetaling

Relaterte emner

Repetisjonsøvelse

Feriepenger
Arbeidstaker som har vært ansatt i arbeidsgivers tjeneste i minst 3 måneder og som skal fortsette i tjenesten etter repetisjonsøvelsen, vil tjene opp rett til feriepenger i minst 3 måneder under repetisjonsøvelsen.

Ikke rett til lønn
Arbeidstaker har ikke rett til lønn fra arbeidsgiver under

  • repetisjonsøvelse i forsvaret
  • den årlige øvelsen i Heimevernet
  • tjenestegjøring i Sivilforsvaret

Det offentlige betaler dagpenger og eventuelle forsørgertillegg på samme måte som ved førstegangstjeneste.