Tema

Lønn

Relaterte emner

Lønnsutbetaling

 
Utbetalingsmåte
Lønn, feriepenger og annen godtgjørelse i penger skal betales ut til arbeidstakers konto via bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling, med mindre det er umulig eller svært byrdefullt for arbeidstaker eller arbeidsgiver.

Lønningsdag
Tidspunktet for utbetalingen er det i utgangspunktet opp til partene å avtale. Det som er avtalt skal skrives inn i arbeidsavtalen.
Er det ikke avtalt noe, skal lønnen betales ut minst 2 ganger i måneden.

 
Utbetaling av feriepenger reguleres i ferieloven. Her er hovedregelen at feriepenger som er opptjent hos arbeidsgiver året før betales ut siste vanlige lønningsdag før ferien.
 
Går arbeidsgiver konkurs, vil staten innenfor visse grenser sørge for at krav på lønn blir betalt. Reglene er gitt i lønnsgarantiloven.