Tema

Feriepenger

Relaterte emner

Ferielovens regel om utbetaling av feriepenger

Feriepenger som er opptjent hos arbeidsgiver forrige kalenderår skal etter ferielovens regler betales ut siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstaker kan likevel kreve at feriepengene utbetales senest 1 uke før ferien starter.

Deles ferien, skal feriepengene fordeles tilsvarende. Den delen av feriepengene som overstiger lønn for vanlig arbeidstid i ferien kan likevel utbetales i forbindelse med hovedferien, eller sammen med lønn for juni måned.

Når ferien overføres til neste ferieår, utbetales feriepengene for den overførte delen først når ferien tas ut.

Bestemmelsene kan bare fravikes ved tariffavtale.