Tema

Feriepenger

Relaterte emner

Felles feriepengeutbetaling – trekk i lønn

Når arbeidstaker tar ferie, blir det trukket lønn for fraværet, tilsvarende de feriedagene som skal avvikles. Det gjøres samlet for året ved å trekke lønn for 5 uker ferie fra junilønnen.

Full ferie (25 arbeidsdager) utgjør mer enn en lønnet arbeidsmåned (ca. 22 arbeidsdager) slik at nettolønn for juni blir et negativt beløp. Feriepengene ved full ferieopptjening dekker lønnstrekket, og bruttoutbetalingen i juni blir normalt større enn vanlig brutto månedslønn.

Eksempel på beregning av junilønn
Feriepenger beregnes med 12 % av opptjeningsgrunnlaget fra fjoråret. Opptjeningsgrunnlaget er oppgitt i den årlige oversikten over lønn og ytelser du får fra arbeidsgiver. Feriepengegrunnlaget står ofte oppgitt på lønnsslippen.
Trekk for lønn per feriedag beregnes som årslønn delt på 260. Årslønnen beregnes ut fra månedslønn i juni.

Talleksempel:
NN har en månedslønn på kr 30.000 og opptjente feriepenger på kr 38.000. Trekk for full ferie på 25 arbeidsdager.

Brutto månedslønn juni:    kr  30.000  
Feriepenger 12 %:    38.000  
– Trekk 5 uker ferie
(månedslønn i juni x 12 mnd x 25 dager / 260 dager):
  – 34.615  
= Bruttobeløp til utbetaling:   kr 33.385