Tema

Feriepenger

Relaterte emner

Felles feriepengeutbetaling – trekk i lønn

Når man avvikler ferie trekkes man i lønn for fraværet. Derfor må det trekkes inn lønn tilsvarende de feriedagene som skal avvikles. Det gjøres samlet for året ved å trekke lønn for 5 uker ferie fra junilønnen.

Full ferie (25 arbeidsdager) utgjør mer enn en lønnet arbeidsmåned (ca. 22 arbeidsdager) slik at nettolønn for juni blir et negativt beløp. Feriepengene ved full ferieopptjening dekker imidlertid lønnstrekket, og bruttobetalingen i juni blir normalt større enn vanlig brutto månedslønn. I tillegg blir feriepengene utbetalt uten skattetrekk, slik at nettoutbetalingen i juni blir vesentlig større enn vanlig månedslønn.

Eksempel på beregning av junilønn
Feriepenger beregnes med 12 % av opptjeningsgrunnlaget fra fjoråret. Opptjeningsgrunnlaget er oppgitt i den årlige sammenstillingen over innrapporterte opplysninger som arbeidsgiver skal gi arbeidstaker. Feriepengegrunnlaget står ofte oppgitt på lønnsslippen.

Trekk for lønn per feriedag beregnes som årslønn delt på 260. Årslønnen beregnes ut fra månedslønn i juni.

Talleksempel:
NN har en månedslønn på kr 30.000 og opptjente feriepenger på kr 38.000. Trekk for full ferie på 25 arbeidsdager.

Brutto månedslønn juni:    kr  30.000  
Feriepenger 12 %:    38.000  
– Trekk 5 uker ferie
(månedslønn i juni x 12 mnd x 25 dager / 260 dager):
  – 34.615  
= Bruttobeløp til utbetaling:   kr 33.385