Tema

Feriepenger

Relaterte emner

Utbetaling av feriepenger ved dødsfall

Dør arbeidstakeren, skal alle opptjente feriepenger betales til boet sammen med den avsluttende lønnsutbetalingen.

Det gjelder både ved ordinær dødsbobehandling og når gjenlevende ektefelle overtar boet i uskifte. Ektefellen må legitimere retten til å overta boet i uskifte.