Tema

Feriepenger

Relaterte emner

Prosentsatsen for feriepenger

Ferieloven gir alle arbeidstakere i Norge rett på feriepenger fra arbeidsgiver med minst 10,2 % av feriepengegrunnlaget.

Arbeidstaker over 60 år
Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har rett på en ekstra ferieuke.
For denne gruppen forhøyes prosentsatsen for feriepenger med 2,3 prosentpoeng, slik at feriepengene utgjør 12,5 % av feriepengegrunnlaget.
Ferielovens høyere prosentsats på 2,3 prosentpoeng beregnes ikke for den delen av arbeidsvederlaget som overstiger 6 ganger grunnbeløpet. For inntekt over 6 G blir prosentsatsen derfor 10,2 %.

5 uker ferie
Tariffavtalen kan gi rett til en høyere prosentsats enn det ferieloven tilsier. Arbeidstakere som omfattes av den avtalte 5. ferieuken vil ha krav på feriepenger fra arbeidsgiver med minst 12 % av feriepengegrunnlaget.
For arbeidstakere over 60 år tilsvarer det minst 14,3 % av feriepengegrunnlaget.