Tema

Feriepenger

Relaterte emner

Feriepenger av lønn under fravær

Lønn for 1. mai og 17. mai som arbeidstaker har rett på selv om virksomheten holder stengt denne dagen, skal med i feriepengegrunnlaget.

Bevegelige helgedager
Noen virksomheter betaler også lønn for bevegelige helgedager selv om virksomheten holder stengt. Om arbeidstaker vil ha krav på feriepenger av slik lønn, avhenger av hva som er avtalt i tariffavtale eller annen avtale.
Det finnes ingen lovregel som pålegger lønn for slike bevegelige helgedager som 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag og 1. og 2. juledag hvis virksomheten holder stengt.