Kan arbeidsgiver trekke meg i lønn når jeg ikke skal ha ferie?

Jeg er ny i jobben og skal ikke ha så mye ferie i år, siden jeg ikke har tjent opp noe særlig feriepenger. Nå ser jeg av lønnsslippen at arbeidsgiver likevel har trukket lønn for 5 uker ferie nå i mai. Kan de det?

Svar:
Når du har rett til å motsette deg å ta ferie, skal arbeidsgiver selvfølgelig ikke trekke deg i lønn for feriedager du ikke tar ut. Har arbeidsgiver trukket deg for mye, kan du kreve beløpet tilbakebetalt.

Et problem ved felles feriepengeutbetaling
Feriepenger erstatter lønn den tiden du er på ferie, så arbeidsgiver skal sørge for at du ikke får utbetalt lønn for de samme ukene. I mange virksomheter er det avtalt felles feriepengeutbetaling en gang i året for alle, som regel i juni, og «lønnstrekket» blir da gjennomført samtidig. Har arbeidstakerne rett på 5 uker ferie, trekkes det lønn for 5 uker denne måneden. Men her må altså arbeidsgiver huske å begrense lønnstrekket for arbeidstakere som har rett til å motsette seg å ta ferie.

Etter permittering, permisjon og jobbskifte
Hovedregelen er at vi må ta ut all den ferien vi har krav på etter ferieloven. Men vi kan normalt la være å ta ferie «i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under fraværet». Regelen står i ferieloven § 5 (5). Det er ofte tilfelle når man har vært permittert eller hatt ulønnet permisjon året før, eller når man, som du, begynner i ny jobb. Noen kommer rett fra studenttilværelsen og har kanskje ikke tjent opp feriepenger i det hele tatt. Ny stilling betyr ofte høyere lønn, og da kan lønnstrekket hos ny arbeidsgiver overstige feriepengene som er tjent opp hos forrige arbeidsgiver året før. Arbeidstaker trenger da ikke ta mer ferie enn det feriepengene dekker opp for, men kan selvfølgelig velge å ta full ferie likevel.

Bør avklares i forkant
For å unngå den situasjonen du nå er havnet i, er det lurt å gi beskjed til arbeidsgiver på forhånd. Vår erfaring er at en del virksomheter ikke har gode nok rutiner for å fange opp slike tilfeller.