Tema

Ansettelse

Relaterte emner

Ansettelse

Private virksomheter har, i større grad enn offentlige virksomheter, stor frihet til å velge hvem som skal ansettes i en stilling som er ledig. 
 
Noen arbeidstakere kan ha fortrinnsrett til ny ansettelse. Arbeidsmiljøloven gir fortrinnsrett til ny ansettelse når arbeidstaker er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold og fortrinnsrett for deltidsansatte til utvidet stilling og ekstravakter. Fortrinnsretten griper inn i arbeidsgivers valg av hvem som skal ansettes.

Ansettelser skal ikke foregå i strid med diskrimineringsreglene.
 

Når det ansettes arbeidskraft fra utlandet gjelder ulike regler avhengig av hvilket land arbeidstaker kommer fra.

Hovedregelen er fast ansettelse, men i noen tilfeller er det likevel lov å ansette midlertidig. En midlertidig ansatt har en arbeidsavtale som er tidsbestemt eller som gjelder for et bestemt arbeid av forbigående art.

 

«Fast ansettelse»

En fast ansettelse inneholder følgende 3 hovedelementer:

  • arbeidsavtalen er løpende og tidsubegrenset
  • lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder
  • arbeidstaker har forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang