Tema

Midlertidig ansettelse

Relaterte emner

Krav til innholdet i en midlertidig arbeidsavtale

Midlertidige arbeidsavtaler skal inngås skriftlig. Har arbeidsforholdet en samlet varighet på mer enn en måned, skal arbeidsavtalen foreligge snarest mulig og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte. Ved kortere varighet enn en måned skal arbeidsavtalen inngås umiddelbart. 
 
I tillegg til de opplysningene som skal gå frem av enhver arbeidsavtale, skal avtalen inneholde opplysninger om hvor lenge arbeidsforholdet forventes å vare

Grunnlaget for den midlertidige ansettelsen skal også fremgå av arbeidsavtalen, for eksempel at arbeidstaker er ansatt som vikar etter arbeidsmiljøloven § 14-9, 2. ledd bokstav b.