Tema

Midlertidig ansettelse

Relaterte emner

Praksisarbeid

Etter arbeidsmiljøloven § 14-9 bokstav c er det adgang til midlertidig ansettelse i praksisarbeid. 

Praksisarbeid vil normalt skje i forbindelse med opplæring eller kvalifisering innenfor et fagområde, og vil ofte være et utgangspunkt for videre utdanning.

Elementet av utdanning må ikke utgjøre en større eller nødvendig del av stillingens arbeidsområde for at arbeidet skal anses som «praksisarbeid». Det kreves heller ikke at det er knyttet en organisert veiledningsfunksjon til stillingen.

Praktisering av teoretiske kunnskaper kan også være praksisarbeid, selv om arbeidet som utføres tilsvarer det en fast ansatt utfører og arbeidstaker fyller et behov for arbeidskraft i virksomheten. 

Arbeid med sikte på kvalifisering innenfor et fagområde etter endt grunnutdanning kan også være praksisarbeid i lovens forstand. Særlig gjelder det når arbeidet utføres som en del av et utdanningsløp i regi av en utdanningsinstitusjon med sikte på å oppnå formell kompetanse, og spesielt hvis arbeidet skjer i en øremerket praksisstilling.