Tema

Midlertidig ansettelse

Relaterte emner

Oppsigelse i avtaleperioden

Hvis det ikke er avtalt noe annet, enten i arbeidsavtalen eller i tariffavtale, kan begge parter si opp den midlertidige arbeidsavtalen i løpet av avtaleperioden. På tross av denne muligheten for å si opp avtalen, antas det at en avtale om bindingstid må aksepteres på visse vilkår og i et visst omfang. Hvorvidt en avtale om bindingstid er gyldig, må vurderes konkret etter avtalerettslige regler.

Oppsigelsesreglene gjelder
Skal en midlertidig arbeidsavtale avsluttes før avtalt tid, gjelder arbeidsmiljølovens vanlige regler om opphør av arbeidsforhold. 
Det betyr blant annet at lovens vilkår for og formkrav til oppsigelser gjelder. Oppsigelsen må være saklig begrunnet, inneholde de opplysningene loven krever, og må overleveres til arbeidstaker på riktig måte.

Oppsigelsesfrister
Oppsigelsesfristene i arbeidsmiljøloven gjelder der partene ikke har avtalt en lenger frist. Den alminnelige oppsigelsesfristen etter arbeidsmiljøloven er 1 måned. 

Ikke rett til å stå i stillingen
Oppstår det en tvist om et midlertidig arbeidsforhold er brakt til opphør på lovlig måte, vil en midlertidig ansatt som blir sagt opp i avtaleperioden ikke ha rett til å stå i stillingen mens forhandlingene pågår. Dette i motsetning til en fast ansatt i samme situasjon.