Tema

Midlertidig ansettelse

Relaterte emner

Stillinger innenfor idrett og kultur

Idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten kan ansettes midlertidig.

En landsomfattende arbeidstakerorganisasjon og arbeidsgiver eller en arbeidsgiverforening, kan også inngå tariffavtale om adgang til midlertidig ansettelse innenfor nærmere angitte arbeidstakergrupper som skal utføre kunstnerisk arbeid, forskningsarbeid eller arbeid i forbindelse med idrett.

Ulike grupper arbeidstakere ved teatrene og Den Norske Opera & Ballett er ansatt midlertidig med hjemmel i denne bestemmelsen.