Tema

Ansettelse

Relaterte emner

Midlertidig ansettelse på generelt grunnlag

Arbeidsmiljøloven § 14-9, 2. ledd bokstav f er opphevet, og fra 1. juli 2022 er det ikke lenger adgang til å ansette arbeidstaker midlertidig på generelt grunnlag.

Løpende avtaler om midlertidig ansettelse på generelt grunnlag opphører når den avtalte perioden er over.

Tiden en arbeidstaker har vært midlertidig ansatt på generelt grunnlag teller med i beregningsgrunnlaget som kan gi rett til fast ansettelse etter 3 års sammenhengende tjeneste