Tema

Prosessen ved ansettelse

Relaterte emner

Politisk syn

Arbeidsgiver har ikke rett til å spørre hvilket politisk syn arbeidstaker har. Det gjelder også i forbindelse med ansettelse.
 
Forbudet omfatter både det å spørre søker direkte om slike forhold, og det å innhente opplysninger fra andre. Ny arbeidsgiver kan med andre ord ikke spørre tidligere arbeidsgivere om arbeidssøkerens politiske syn.

Forbudet gjelder likevel ikke når innhenting av slike opplysninger er begrunnet i stillingens karakter, eller hvis det inngår i formålet for den aktuelle virksomheten å fremme politiske syn, når stillingen har betydning for å gjennomføre formålet.

Blir det krevd slike opplysninger, skal det gå frem av utlysningsteksten for stillingen.