Tema

Prosessen ved ansettelse

Relaterte emner

Politisk syn

Arbeidsgiver har ikke rett til å spørre hvilket politisk syn arbeidstaker har. Det gjelder også i forbindelse med ansettelse.
 
Forbudet omfatter både det å spørre søker direkte om slike forhold, og det å innhente opplysninger fra andre. Ny arbeidsgiver kan med andre ord ikke spørre tidligere arbeidsgivere om arbeidssøkerens politiske syn.

Forbudet gjelder likevel ikke når opplysningene innhentes på grunn av stillingens karakter, eller hvis det inngår i formålet for den aktuelle virksomheten å fremme politiske syn, når stillingen har betydning for å gjennomføre formålet.

Blir det krevd slike opplysninger, skal det gå frem av utlysningsteksten for stillingen.